Att utvecklas till en ledare

Vad karaktäriserar den dåliga och den bra chefen? Och visst är det så att även den med sämre kvaliteter kan jobba på sina svagheter och minimera dessa. Alla kan bli bättre, bara de vet vad de behöver ändra på.

 

Är du redo att investera i dig själv? Gå en topprankad ledarskapsutbildning på SSE Executive Education och bli ännu mer erfaren som chef och ledare. För vad är egentligen bra att kunna som chef?

Den dåliga chefen är otydlig och arrogant

I Dagens Nyheter skrivs det om den karakteristiskt dåliga och bra chefen. Den dåliga chefen kännetecknas av egenskaper som arrogant, orättvis, bestraffande, egocentrisk och osäker samt passiv och/eller feg. Egenskaper som får medarbetare att må dåligt och kanske sluta sina jobb för att hitta en bättre arbetsplats. Otydlig ledarstil kan leda till att medarbetare känner större, upplevd stress och emotionell utmattning. Om man mår dåligt presterar man även sämre.

Alla chefer kan bli ännu bättre

chefMen den bra chefen, hur är den då? Jo, i samma artikel påpekas det att det inte bara är personlighetsdrag hos chefen som ligger bakom negativa beteenden, utan även hög arbetsbelastning och stress, som gör att hen inte hinner vara vare sig tydlig, medkännande eller organiserad. En bra chef är som ett bra föredöme för sina medarbetare och har förmågan att både inspirera och motivera sina anställda. Men det handlar främst om att vara tydlig och handlingskraftig, att man försäkrar sig om att budskap går fram och inte förväntar sig orimliga resultat hos sina medarbetare. Det handlar dessutom om att våga ta konflikter och visa medkänsla. Det skrivs vidare om hur de flesta chefer kan ha en egenskap som gör att de hamnar i så kallades destruktiva beteenden, men att det går att identifiera dessa beteenden och jobba med dem för att minimera de dåliga sidorna och bli konstruktiv som chef. Bland annat kan man investera i ledarskapsutveckling.

Det är inte bara otrivsamt på en arbetsplats när någon är en riktigt dålig chef, en dålig chef kan även ge sina medarbetare en sämre hälsa. Eftersom chefen har stor makt over vardagsstress med sina befogenheter inom arbetsbelastning, lönenivå och skydd mot kränkande beteenden på arbetsplatsen – så påverkar denna även hälsan hos de som jobbar där. Mer om detta går det att läsa om här.