Därför är hjälp vid bouppteckning fördelaktigt

Bouppteckningen är en del av dödsboet och den ska upprättas när en person har avlidit. En bouppteckning kan vara aningen komplicerad att upprätta helt på egen hand. Det är inte sällan som det uppstår olika juridiska frågeställningar som för en lekman kan vara svåra att få bukt med. Om du som bouppgivare känner några som helst tveksamheter kring bouppteckningen är det klokt att vända dig till en jurist.

När någon dör behöver de anhöriga göra en bouppteckning och en sådan måste upprättas enligt lag. Det är en förteckning som redovisar den avlidnes eventuella skulder och vad hen har ägt på dödsdagen. Bouppteckningen ligger till grund för en eventuell bodelning. En bouppteckning får inte göras av en dödsbodelägare utan det krävs att två förrättningsmän som är helt utomstående förrättar och signerar bouppteckningen. Dessa två personer har ett juridiskt ansvar. Det finns bra information om bouppteckning Göteborg om du är i behov av att veta mer. Genom att ta del av informationen kan du få en bra uppfattning om vad en bouppteckning är och vad som krävs. Du kan kontakta en jurist om du bor i Göteborg och tycker att det känns komplicerat att göra allt kring bouppteckningen själv.

Bouppteckning måste uppfylla villkoren lagen har

Bouppteckningen måste genomföras för att sedan kunna ta nästa steg till dödsboförvaltning och arvskifte. Hur omfattande jobb det är med en bouppteckning beror på dödsboets innehåll och hur arvssituationen ser ut. Det finns särskilda regler som måste efterföljas för att en bouppteckning ska vara giltig. Formalia är något som är extra viktigt att tänka på. Det är inte sällan som det begås en del misstag när en bouppteckning upprättas på egen hand. Var därför noggrann med att allt blir rätt. När du anlitar en jurist är du säker på att bouppteckningen kommer att tillgodose det lagstadgade kraven som finns.

Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket

Bouppteckningen ska bland annat skickas in till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. Handläggningstiden för en bouppteckning är ungefär en månad. Det kan dock uppkomma förseningar beroende på omständigheterna i samhället. Tänk på att själva bouppteckningssammanträdet ska ske inom tre månader efter dödsfallet.