Köp din hyresrätt

Att hyra en bostad är den vanligaste upplåtelseformen i Sverige, främst på grund av att det anses vara billigare än att investera i en bostadsrätt. Den vanligaste kategorin av människor som väljer denna upplåtelseform är studenter och unga människor, på grund av att de ofta inte har det kapital som krävs för att köpa en bostadsrätt.

Det finns dock många fördelar med att investera i en bostadsrätt och därmed äga sin bostad. I det skede där fastighetsförvaltaren väljer att omvandla hyresrätter i en fastighet till bostadsrätter finns det stora fördelar för dig med att köpa bostadsrätten privatekonomiskt och för att säkra ditt boende.

De privatekonomiska vinsterna

Bostäder ökar i regel alltid i värde över tid och det finns en konstant efterfrågan på bostäder och bostadsrätter i synnerhet, oavsett om du bor i en liten stad eller i en storstad. Bor du i en storstad är vinsterna med detta ännu större då efterfrågan i regel är högre där än i småstäder. Dock finns det en efterfrågan på bostadsrätter oavsett storleken på staden du bor i.

När du köper en bostadsrätt köper du den för ett visst pris, det uppskattade värdet på bostaden. Eftersom bostäder ökar i värde och marknadspriset anpassas efter utbud och efterfrågan finns det en stor sannolikhet att ditt försäljningspris för din bostadsrätt kommer vara högre än priset du köpte den för ursprungligen. På så sätt kommer du sannolikt göra en vinst vid försäljning av din bostadsrätt. Ur det perspektivet är det ekonomiskt gynnsamt att köpa din bostad och ha en bostadsrätt som upplåtelseform. Det är därför smart att köpa lägenheten när byggnaden ombildas då det är gynnsamt för ens privatekonomi.

Större frihet

Det innebär en större frihet som privatperson att bo i en bostadsrätt än en hyresrätt på grund av att upplåtelseformen är ett ägande snarare än en nyttjanderätt som man har i en hyresrätt. Nyttjanderätten i en hyresrätt är begränsad och man kan inte göra alla de ändringar som man önskar att göra utan att kontakta förvaltaren eller hyresvärden och det är inte alltid de bifaller de förslag på ändringar man vill göra i hyresrätten. I en bostadsrätt däremot har du större frihet och kan ändra bostadsrätten invändigt efter eget tycke, dock inte för dramatiska sådana utan då krävs även samtycke från förvaltaren eller hyresvärden.