Iota – en ny och annorlunda kryptovaluta

Det råder sannerligen ingen brist på kryptovalutor att investera i, för den som är intresserad. Många av dem liknar varandra på många sätt, men det finns också de som utmärker sig. En sådan valuta är Iota, som har utvecklats för att användas när data köps och säljs.Bitcoin-ikon

När det känns som möjligheterna att tjäna stora pengar på Bitcoin definitivt är förbi börjar många leta efter andra kryptovalutor att investera i. En av de som har ådragit sig mest uppmärksamhet den senaste tiden är Iota. Att intresset är så stort beror dels på att denna kryptovaluta inte förlitar sig på blockchain, utan på en teknik som kallas för riktad acyklisk graf. Man har också lyckats knyta flera stora namn till den stiftelse som kommer att förvalta valutan. Norska E24 skriver att Johann Jungwirth, tidigare CDO på Volkswagen tar plats i stiftelsens styrelse. I början av året var Iota världens sjunde största kryptovluta, skriver Privata Affärer.

Vad utmärker IOTA?

Tillskillnad från bitcoin har den norska kryptovalutan inte några begränsningar för hur många transaktioner som kan genomföras och handeln är helt fri från avgifter.

Flera norska och internationella företag och organisationer använder redan IOTA för att skapa en marknadsplats för försäljning av data. Tanken är att data som säljaren inte har någon nytta av ska kunna köpas av andra företag, förutsatt att handeln är tillräckligt enkel att genomföra och kostnaderna låga.

Namnet på valutan delar flera bokstäver med begreppet Internet of things, som förkortas IoT. Detta är inte någon slump. Ett syfte med IOTA är nämligen att skapa en valuta för utbyte av data mellan uppkopplade maskiner. Exempelvis ska en automatiserad och uppkopplad tomatodling kunna sälja tomater, ta betalt i IOTA, och sedan använda dessa IOTA coins för att köpa väderdata från en uppkopplad väderstation, för att kunna anpassa sig till kommande väder. Flera stora företag, däribland Microsoft, Fujitsu och Samsung, har rapporterats samarbeta kring en marknadsplats som möjliggör den här typen av köp och försäljning av data.