Lån och skulder

Kortsiktiga lån är inte det smartaste att ta men ibland är det nödvändigt. Nu växer smslånebranschen, och det fort. Det gäller att läsa på om effektiv ränta och löptider innan du tar ett lån. Sverige är ett av de länder i EU med högst skuldkvot bland hushållen.

 

Snabblånebranschen har fått mycket kritik för att den tillämpar höga räntor. Sekina har en lite annorlunda approach där man istället för att uppmuntra till kortsiktiga smslån istället förklarar fördelen med att välja snabblån med längre löptider och lägre effektiv ränta som i stället betalas av snabbare. Du ser exempelvis den ungefärliga kostnaden för ett årslån som betalas tillbaka efter en, tre eller sex månader. Bra – eftersom det oftast leder till ett betydligt lägre pris.

 

De extrema räntorna har försvunnit från lånemarknaden

 

Sedan den nya lagen trädde i kraft med avseende på skyhöga räntor på snabba lån har de mest extrema exemplen försvunnit från den svenska marknaden. Bolagen har också blivit tydligare med att redovisa de effektiva årsräntorna på sina sidor.

 

Snabblån är ett slags konsumtionslån, vilket innebär att de till skillnad från bolån inte kräver någon säkerhet. Denna typ av lån, där även andra blancolån ingår, ökar kraftigt i Sverige enligt ny SCB-statistik – Dagens Nyheter

 

Skuldkvoten ökar i Sverige

 

I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om hur de svenska hushållens skuld växer med runt 8 procent per år, samtidigt som varken inkomst eller förmögenhet gör det. Det är något som göra samhällsekonomin lite känslig och det är också därför Finansinspektionen (FI) och Riksbanken går ut med varningar då och då.

 

Statistiska centralbyrån (SCB) går det att läsa om hur den svenska, offentliga skuldsättningen är relativt låg i jämförelse med många andra länders statskassors. Men den privata och då framförallt hushållens, skulder är jämförelsevis hög. De svenska hushållens skuldkvot och låneskuldernas andel av hushållens disponibla inkomst ligger en bra bit över det snitt som gäller för resten av EU. De länder i Europa som har högre hushållsskulder än oss i Sverige är Danmark och Nederländerna samt även hushållen i Norge. I de två förstnämna länderna har dock skuldkvoten minskat de senaste åren medan skulden i Sveriges hushåll stadigt har ökat. De svenska hushållens skuldkvot översteg till exempel 180 procent vid utgången av 2016.