Regeringens nya budget presenterad

4425168-betala-skattRegeringen har presenterat sin budget för 2017 många av förslagen på ändringar var inte nya, de fanns med i vårens proposition. Många undrar hur deras ekonomi kan komma att påverkas, och det är såklart upp till var och en. Här kommer vi gå igenom några av de större förslagen gällande skatten.

Tidigare inlägg har handlat om hur man kan göra sin marknadsföring mer genomtänkt för att gynna verksamheten. Men nu ska det handla om ekonomi och regeringens nya budgetförslag för att du ska veta hur det kan komma att påverka dig skattemässigt och därmed också privat- eller företagsekonomi.

Skatteändringar från regeringen för år 2017

Regeringens budgetförslag innefattar många ekonomiska skillnader för privatpersoner. I DN kan man läsa om att det kan komma att bli en högre inkomstskatt, där fler måste betala statlig skatt år 2017 och de som redan betalar skatt kommer få betala mer. De som måste betala mer skatt är dem som tjänar mer än 38 000 kronor i månaden och skattehöjningen där ligger på ungefär 72 kronor per månad, alltså ingen avgörande skillnad. För de människor som tjänar mer än 54 300 kronor i månaden får en månatlig skattehöjning på 98 kronor. För åldersgruppen 66-åringar går inkomstgränsen för månadsinkomst på 39 800 kronor och 55 800 kronor, detta för at de som är äldre än 65 har ett högre grundavdrag. Alkoholskatten kommer bli högre, skatten på starksprit höjs med en procent och vin och öl höjs med 4 procent. Bensin skatten blir som vanligt också högre, den räknas upp med konsumentprisindex plus 2 procentenheter varje år, men om det kommer bli ännu en höjning på bensinskatt vet vi inte ännu. Bankskatten kommer också bli högre, tanken bakom är att beskatta själva bankerna hårdare, men risken finnas att kunderna kommer få vara med och betala detta.

Här kommer ett videoklipp men ekonomiska tips, från TV4 Nyhetsmorgon: