En bra chef = sund arbetsmiljö

De flesta företag och organisationer följer en hierarkisk arbetsmatris och med det medföljer en ganska byråkratisk och systematiserad dynamik. Vad det innebär är att det lätt kan gå fel, när maktpositioner krockar och där anställda känner sig kuvade.

En bra chef får sina anställda att känna sig uppskattade, trygga och lojala. Men en dålig chef kommer göra det motsatta. Studier visar att en dålig chef till och med kommer göra sina anställda sjuka, till följd av stress och de otrygga arbetsförhållandena.

Hur stor betydelse har en chef för en arbetsplats?

En arbetsplats behöver en bra ledare och inte bara en chef. Den behöver en förtroendeingivande person och inte en renodlad företagare. Det är väldigt lätt för de högst uppsatta att glömma bort de mänskliga faktorerna i mitten av det effektiva och vinstdrivande arbetet. Helt naturligt, men ganska farligt.

Symtom på en sjuk arbetsmiljö

Allvarliga siffror har pekat på att sämre chefer kan öka risken för hjärtinfarkt med hela 40 %. Några tecken på att din arbetsplats har insjuknat i ett dåligt ledarskap är:

  • Du och dina kollegor känner er stressade
  • Du känner dig inte bekväm i samtal med din chef
  • Du känner att du inte kan tacka nej till arbetsuppgifter
  • Du har hög prestationsångest, som inte släpper vid hemkomst

Om en person i chefsposition exempelvis har narcissistiska drag, så ökar sannolikheten för ett dåligt ledarskap. En bra chef och ledare bör vara lyhörd, rättvis och agera framåt. Det går alltså inte an att följa sin egna agenda och ha bristande kommunikation med sina medarbetare.

Skillnad på chef och ledare

Många använder dessa två ord synonymt och det kan stämma i vissa fall. Men en ledare behöver inte vara en chef, och en chef behöver inte vara en ledare. Ibland så finns det en inofficiell ledare på kontoret och du kan nog redan nu peka ut vem det är. Ledaren är den som folk litar på, känner sig trygga med och som man kan tala med. Men det är inte nödvändigtvis så att ledaren sitter i maktposition.

Den officiella titeln ”chef” är oerhört maktingivande i sig, men personen i fråga kan fortfarande ha problem med att nå fram till sina kollegor och anställda. Bristande kommunikation, pondus och tillit kan ligga till grund för det här.