Räntan på CSN-lån sjunker mer och mer

lånGoda nyheter för den som satsat på sin utbildning och haft CSN-lån! Det har länge varit allmänt känt att CSN är ett väldigt förmånligt lån att ta och nu är det alltså bättre än någonsin på grund av den låga räntan. Samtidigt beräknas räntan sjunka ännu mer under kommande år.

Tidigare inlägg har behandlat tilläggslån och amorteringskrav, men nu ska det handla om en annan typ av lån. CSN-lån är något som de flesta som har studerat vidare efter gymnasiet har, och har länge varit känt för att ha en av de lägsta räntorna överlag. Under åtta år i rad har räntan på studielånen från CSN sjunkit och detta år är verkligen ingen trendbrytare. Nu beräknas även att lånen kommer sänkas ytterligare under 2017 och 2018.

Väntas hamna på 0.34 procent under år 2017

Det är alltså goda nyheter för de som satsat på sin utbildning och har lån att betala tillbaka. Det blir mer och mer förmånligt att ta studielån från CSN eftersom räntan bara verkar sjunka och sjunka. Men frågan är när det vänder. Inte under de närmaste åren i alla fall, skriver Dagens Nyheter. Räntan väntas gå från 2016 års ränta på 0,6 procent, till 0,34 procent år 2017 enligt prognosen. Det går även att göra prognoser för år längre fram, men ju längre framåt man går desto större blir osäkerheten kring om det kommer att bli så eller inte. Som det ser ut nu så kommer även räntan för lånen att gå ner under 2018, då den kan komma att bli 0.27 procent. Dessutom är boräntorna just nu historiskt låga, vilket brukar få folk att fundera över om det är bättre att ta ett bolån för att betala av studielånet. Tidigare har detta lönat sig i vissa fall, men som det ser ut just nu så är det inget man vinner på.

Olika typer av lån påverkas olika

Lånen för CSN är olika utformade beroende på under vilken tidsperiod man lånade pengar, och därför skiljer det sig också åt hur räntenedgången kommer påverka olika låntagare. Men sammantaget så är räntesänkningen fördelaktigt för alla parter. Dessa olika typer av lån finns:

-Lån tagna 1/7 2001 eller senare.

-Lån tagna under perioden 1/1 1989 fram till 30/6 2001.

-Lån tagna år 1988 eller tidigare