COP21 och dess konsekvenser för ekonomin

Nyligen avslutades klimatkonferensen COP21 i Paris. Det är för tidigt att uttala sig om vad den kommer att resultera i på miljöområdet, men när det kommer till ekonomi har den redan fått konsekvenser. Miljöaspekten kommer att förändra många portföljer den närmaste tiden.

I USA är, till skillnad från i Europa, klimatförändringarna fortfarande ifrågasatta av många. Men alla inser att om klimatet förändras till följd av utsläpp så kommer detta att påverka ekonomin, och man vill ta det säkra före det osäkra i sina investeringar. Detta innebär att de företag som tidigare har haft svårt att minska sin miljöpåverkan kommer att bli mindre attraktiva för investerare.

Aktivt ägarskap

Man får inte glömma bort att många stora aktieägare är pensionsfonder, som har ett ansvar att säkerställa en god framtid för de som sparar i fonderna. Men ekonomisk trygghet är inte det enda mål de har att arbeta för. De bör även sträva efter att skydda planeten, så att den fortfarande är beboelig när spararna uppnår pensionsåldern. På ekonomispråk talar man om ”universal owners”. Det är inte alla pensionsfonder som kommit till denna insikt, och en del kommer troligen aldrig att göra det. Men fler och fler börjar se sig själva som universal owners. På detta följer en annan term, aktivt ägarskap. Det handlar om att som aktieägare inte bara bry sig om avkastning och kursökningar, utan även att ta en aktiv del i hur företaget opererar, med fokus på företagets styrning och dess arbete på miljöområdet och det sociala området.

Det har visat sig att aktivt ägarskap lönar sig. I en studie som följer en kapitalförvaltare från 1999 till 2009 visar det sig att aktivt ägarskap ger en tillväxt på 2,3 procent mer än marknaden. Det visade sig också att det lönade sig för kapitalförvaltare att samarbeta för att få en ännu högre tillväxt. Detta är troligen någonting vi kommer att få se mer av i framtiden: storägare kommer att gå samman och sätta press på företag att göra mer för miljön. åokus på företagets styrning ochar, utan även att ta en aktiv del i hur företaget opererar, med fokus på företagets styrning och