Genomtänkt marknadsföring kan löna sig

När det kommer till att investera sina pengar och få dessa att växa, kan det som företag vara en god idé att satsa på väl planerad marknadsföring. I dag skriver vi om smart försäljningsarbete, om native advertising och om vad man bör tänka på när det kommer till att göra just reklam för sig.

Affärsman och -kvinna teckningJa, när det kommer till att göra reklam och marknadsföra sig är det nog först och främst viktigt att kontakta ett bra produktionsbolag, som här till exempel brikk.se/hem/. Bra arbete från grunden är ofta en nyckelaspekt i marknadsföringsarbetet.

Det gäller att ha huvudet på skaft när det gäller att vända en negativ trend för en viss produkt eller vara. I en intressant artikel i Aftonbladet får vi följa med på mjölkens resa från en sjunkande båt till att vara rungande aktuell. Det hela började med introducerandet av caffè latte i Sverige, i början av 2000-talet. Då blev det plötsligt på modet att ha mycket mer mjölk i kaffet än tidigare och mjölkens värde steg oerhört på marknaden med hjälp av en bred PR-kupp med tävlingar och baristan var plötsligt född. Det gäller att tänka djärvt, och utanför ramarna.

Men det är viktigt att påpeka att man trots sin uppfinningsförmåga måste tänka på särskilda saker när det kommer till just marknadsföring, till exempel de regler som finns i marknadsföringslagen och vid den Internationella Handelskammaren. På Konsumentombudsmannen kan man läsa följande:

KO (Konsumentombudsmannen) kan ingripa mot:

  • Vilseledande reklam och marknadsföring
  • Oskäliga avtalsvillkor
  • Felaktig prisinformation
  • Farliga produkter

KO utfärdar förelägganden mot företag som bryter mot just marknadsföringslagen eller avtalsvillkorslagen. Med antingen ett förbudsföreläggande eller ett informationsföreläggande, den första förbjuder ett företag att använda viss marknadsföring eller vissa avtalsvillkor, den andra kan tvinga ett företag att lämna viktig information i sin marknadsföring. KO kan också företräda konsumenter i domstol vid tvister med näringsidkare, det kan man ansöka om på samma sida.

Branded content – en växande trend hos tidningar

Tidningar högEn nyare trend inom reklam, som nu även nått våra nordliga breddgrader, är så kallad journalistisk reklam, eller branded content och native advertising, som det också heter. I Dagens Nyheter kan vi läsa om hur flera tidningar gått med i denna strömriktning och producerar reklam som är utformad i enlighet med journalistiska ramar. Det betyder att artiklar och sektioner i tidningar ibland presenteras i samarbete med en kommersiell partner, eller att hela sidor som ser ut som en vanlig artikel de facto är reklam – förhoppningsvis tydligt annonsmärkt. Även på just tidningen Dagens Nyheter används detta nya sätt att arbeta med marknadsföring och reklam. Liksom på Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen och Dagens Industri. Internationella exempel på tidningar som också de jobbar med branded content, är The New York Times, Washington Post och brittiska The Guardian.

Det är många som spekulerar i om detta kan skada trovärdigheten inom just journalistisken, när det inte är helt klart om tidningen är oberoende och opartisk. Sedan är inget helt objektivt, allt är vinklat och förstärkt/förminskat, liksom alla människor är olika. Men i takt med dagspressens dalande ekonomi kanske dessa reklamsatsningar blir en slags livhank för de tidningar som slutit sig till den alltjämt växande skaran.